Friday, May 21, 2010

Низ страниците на лектирата-Улавите Години.

Улавите години

Кој е раскажувачот(нараторот)на настаните во книгата и во кое лице раскажува?
Раскажувачот е Бранко Копиќ,раскажува во 1 лице.
Што го мотивирало авторот да ја напише книгата?
Го мотивирале улавите или магарешките години на средношколците.
Забележа дека книгата е поделена на делови кои немаат наслови.Како се викаат тие делови во книгата?
Тие се викаат глави.
Во вториот дел од книгата авторот не запознава со четворицата свои најдобри другари,нивното потекло,интересирања,прекари.Кажи по нешто карактеристично за нив,поединечно.
А)Бајо-крупно високо дете ма кое сите му плаќаат данок
Б)Бобо-секогаш ги издава своите другари од своја корист
В)Дуле Дабиќ-било слабо и ковчесто момче кое било ненахрането и сиромашно.
Г)Браќата Мандиќ-немирни деца кои предизвикуваат смеа во сите.
Во наредните неколку делови од книгата го сретнуваме ликот Бобо Куклата,кој доаѓа во судир со групата на Бајо.Тие му го менуваат прекарот во Бобо Гудето.Како се случува тоа?
Бобо Гудето ја предал групата,затоа групата го ставила на вошливиот список.Затоа го избегнувале цело време.
Доаѓањето на близнаците Мандиќ ќе внесе новини во животот на групата.Тие се толку слични,што ќе предизвикуваат збунетост и кај дугарите и кај професорите.Случките се исполнети со хумор.Прераскажете една од нив!
Првин го виделе Рамко,потоа Бранко.Потоа Рамко рекол дека може да помине низ ѕидови.Де Де А не му поверувал,а потоа дознале дека се браќа близнаци.
Личност која предизвикува неволји и омраза кај учениците е пазачот во интернатската занимална,со прекар Смрдло.Со кои свои постапки ги вознемирува учениците и предизвикува револт кон себе и неговите"црна книга"?
Тој предизвикува револт со постапките:Што го запишува секој нивни бунт или движење во црната книга и секогаш ги прати.
Децата од групата Бајо тајно подготвуваат план за уништување на омразената "црна книга".
Но главниот во групата, Бајо почнува да се однесува чудно,а другарите забележуваат дека од синоќа на вечера само воздивнува и гледа преку чинијата.На што се должи таквото однесување?
Бајо е заљубен во Зора,затоа заборава се за акцијата и чудно се однесува.
Ученикот Бајо бара помош од Бранко,всушност писателот,да му напише љубовно писмо за девојчето Зора Кутиќ.Додека го прави тоа и Бранко чуствува дека е заљубен.Во кого е пак тој заљубен,што ке напише во нејзиниот споменар и како се чуствува?
Бранко е заљубен во Зора Панковиќ, и ке биде многу збунет.Зора ќе го замоли Бранко да и напише песна во споменарот.Тој ќе го направи тоа но ке види и дека и Дуле напишал песна во споменарот.
Обележи ги на цртежот тие елементи.
1)Децата тргаат во авантура.
2)Правењето на план.
3)Уништувањето на црната книга.
4)Виновникот е Бобо.
5)Казна:Дуле го исфрлаат од интернатот.
Која од набројаните особини на децата забележуваш кај себе?Потврди го тоа со некоја твоја постапка.
Јас сакам да имам авантури.Понекогаш сум немирен и тврдоглав.
Пример за детската организираност во остварувањето на позитивни цели е штрајкот организиран од учениците во интернатот.Кои се нивните барања?Што било договорено на средбата на Училишниот одбор?
Тие барале да се смени префектот,да се смени храната,и да го врати Дуле во интернатот.
Определи ја темата ви книгата Улавите години од Бранко Копиќ.
Темата во книгата Улавите години е улавите години.
Каде и кога се одвиваат настаните опишани во книгата(локализацијата)?
Настаните се одвиваат во интернатот Пресвета за време на училишните денови.
Зора Кутиќ и Зора Танковиќ се девојчиња-ликови од романот.И тие ги живеат своите улави,превртливи години.Кои заеднички особини ги поседуваат.
Тие биле:интелегентни,мирни,љубопитни девојчиња.
Секое дете од групата на Бајо има свои карактеристики за кои говоревте.Но,тие имаат неколку заеднички особини.Наброј ги.
Нивни заеднички особини биле тоа што се немирни деца и големи бунтовници против црната книга.
Главни ликови во книгата се ученици.Има и споредни ,како што е ликот на префектот (директорот на интернатот).Кажи го своето мислење за неговите постапки кон учениците!
Префектот лошо се однесувал кон учениците од своја корист.
Магарешките години завршуваат,учениците се веќе возрасни луѓе-борци за слобода.
Што раскажува авторот за нив?
Авторот раскажува за загинувањето на браќата Мандиќ,а Бајо и Бранко се бореле за слобода.
Училишниот весник од интернатот се вика Крекало.Како се вика вашиот училишем весник?Дали соработуваш со него?
Во нашето училиште немаме весник.Но го планираме тоа.Би сакал да соработувам во него.И да бидат застапени случувањата во учичиштето.
Определи ја идејата од книгата!
Идејата во книгата се случувањата на децата во интернатот.